Sunday, February 8, 2015

scotland yard

Roedd fy mab ifancaf sâl eisiau chwarae gêm Scotland Yard. Dyma fi a gŵr fy merch hynaf ymuno â fo prynhawn 'ma i'w blesio. Roedden ni wrthi tra fy merch hynaf yn dangos y llefydd enwog yn ogystal â'r ffordd roedd hi'n arfer cerdded arni hi pan oedd hi'n byw yno flynyddoedd yn ôl. Yn anffodus dihangodd y dihirod yn y diwedd ond gobeithio bod gan fy mab druan ychydig o hwyl.

No comments: