Tuesday, February 3, 2015

tocyn gêm pêl-droed

Cafodd fy mab ifancaf anrheg ben-blwydd anhygoel gan ei brawd llynedd, sef siwrnai i Lundain i weld gêm Chelsea efo fo ym mis Mawrth eleni! Wedi hen dderbyn ei basport ac aelodaeth efo'r clwb, roedd o'n barod i brynu tocyn efo'i brawd y moment aeth ar werth, sef 7 o'r gloch yn y bore'r cyntaf Chwefror. 7 a.m. GMT sydd yn golygu 1 a.m. ein hamser ni! Roedden nhw'n brwydro erbyn y wefan ddiffygiol, ac o'r diwedd roedd rhaid iddyn nhw brynu pecyn gwesty sydd yn cynnwys tocyn y gêm. £405 yr un. Arhosoch amdanyn nhw, Lundain. Mae fy hogiau'n dod yn fuan!

No comments: