Friday, February 20, 2015

shared talk

Ces i neges gan reolwr gwefan ieithyddol SharedTalk neithiwr; "roeddech chi'n ddistaw am amser hir. Collwch chi'ch aelodaeth oni bai dewch chi aton ni'n amlach." Ces i siom ar ôl y llall efo gwefannau tebyg a dweud y gwir; mae'n anodd dod o hyd i bobl sydd yn sgrifennu'n ffyddlon. Es i at y wefan beth bynnag rhag ofn. Well i mi beidio â llosgi'r bont tu ôl i mi. Mae yna fwy o bobl sydd yn ffitio fy nhyb i, hynny ydy Eidalwyr sydd yn dysgu Japaneg. Mae rhai'n dysgu Ffrangeg yn ogystal; mae'r un enw â fy merch gan un ferch; mae gan llall wraidd Daneg. Gyrrais neges sydyn at ddau. Dw i heb glywed gan neb (dim syndod.) Dim ots. Ces i ymarfer sgrifennu Eidaleg. Bydda i'n sgrifennu mwy heddiw rhag ofn.

No comments: