Wednesday, February 11, 2015

newyddion o abertawe 4

Wedi gorffen ei thraethawd mawr dau funud yn hwyr, mae fy merch yn medru ymlacio tipyn bach nes un nesaf. Aeth i Hoffi Coffi yn y brifysgol y bore 'ma. Cafodd hi groeso cynnes gan y grŵp. Roedd hi'n hapus sylweddoli bod hi'n medru deall eu Cymraeg mwy nag y disgwyl, diolch i Catchphrase gan BBC roedd hi'n ei ddefnyddio'r llynedd.

No comments: