Tuesday, February 17, 2015

gêm

Er bod y plant yn brysur efo gwaith cartref a'r pethau eraill bob dydd, maen nhw'n hoffi chwarae gêm syml efo'i gilydd weithiau. Roedd yn ddiwrnod perffaith i wneud hynny efo'u chwaer hyn ddoe gan fod yr ysgol ar gau oherwydd yr eira. Gêm hollol wreiddiol oedd o; rhaid darlunio lluniau mewn tri munud yn ôl y pynciau a osodwyd - er enghraifft:
yr anafiadau mwyaf poenus
y cefnogwr pêl-droed mwyaf truenus
y gorchwyl mwyaf peryglus
a mwy
Yna, fe wnaethon nhw feirniadu ei gilydd a gofyn i mi a'u tad i roi ein barnau ni. Cawson ni hwyl.No comments: