Monday, February 2, 2015

caerfaddon

Mynd wnaeth fy merch efo'r Americanwyr eraill i Gaerfaddon ddydd Sadwrn. Er bod yna ychydig o oriau i ymweld â'r ddinas, cafodd hi ddiwrnod hyfryd. Mae dŵr poeth y bath Rhufeinig yn edrych yn braf ond dwedodd hi fod o'n llygredig. Rhaid gosod rhybudd mawr yn Japaneg neu bydd twristiaid Japaneaidd yn cael eu temtio i gael bath ynddo fo!

No comments: