Tuesday, February 10, 2015

siwgr "turbinado"

Dw i ddim yn defnyddio siwgr yn fy nghoffi fel arfer ond prynais siwgr turbinado ar ei gyfer am y tro cyntaf heddiw. Mae o'n cael ei brosesu'n llai na'r siwgr eraill naill gwyn neu frown ac felly mae'n iachach, medden nhw. Nid hyn ydy'r rheswm, fodd bynnag i mi ei brynu. Mae o'n fy atgoffa i o'r cappuccino a ges i yn Fenis; roedd yna bacedi o siwgr hwn a gwyn ar y cownter; dewisais y cyntaf bob tro; ychwanegodd felyster cynnil, dim gormod at fy mhaned. Dw i ddim yn gwybod pryd ca' i fynd yno eto; gobeithio ca' i rywdro.

No comments: