Monday, February 16, 2015

mae hi adref (am y tro)

Daeth fy ail ferch yn ôl o Honduras yn ddiogel wedi treulio tri mis yno'n dysgu Saesneg i blant fel gwirfoddolwr. Fe wnaeth gyfarfod cynifer o bobl glên yn cael cymaint o fendith a bod yn fendith iddyn nhw ar yr un pryd. Bydd hi adref ond pythefnos serch hynny; bydd hi'n mynd i Japan i weithio fel athrawes Saesneg mewn ysgol am flwyddyn o leiaf. 


No comments: