Wednesday, February 4, 2015

johan eto

Gwrandawais ar Johan o Français Authentique am y tro cyntaf ers misoedd. Doeddwn i ddim yn ei ddeall ac eithrio ychydig o eiriau yma ac acw o'r blaen, ond dw i'n hynod o hapus sylweddoli fy mod i'n medru ei ddeall gryn dipyn y tro 'ma! Mae o'n siarad yn araf ac yn glir yn sicr, a dw i ddim yn deall y bobl sydd yn siarad yn gyflym, ond mae hyn yn golygu fy mod i'n bwrw ymlaen! Fedra i ddim yn siarad eto serch hynny; bydd yn dod ar ei amser. 

No comments: