Thursday, February 26, 2015

cyrch

Nid dim ond amharu'r busnes cyfreithlon, rhwystr enfawr i'r cerddwyr ydy'r gwerthwyr anghyfreithlon yn Fenis. Fe wnaeth yr heddlu mewn dillad plaen gyrch ar hanner dwsin ohonyn nhw ar Bont Scalzi a'u harestion nhw ac atafaelu'r nwyddau. Gobeithio dalian nhw wneud mwy drwy'r ddinas. Does dim pwynt iddyn nhw fynd i'r llefydd drwg-enwog mewn ffurfwisg yr heddlu er mwyn dal troseddwyr. Mae yna rai sydd yn gweithio fel lookout, a dim ond aros maen nhw efo'u nwyddau mewn llwybr cul nes i'r heddlu fynd; yna, agoran nhw eu "siopau" unwaith eto. Tystiais i olygfa un tro.

No comments: