Sunday, June 20, 2010

cymru 2010 - cae'r gors
Tra oeddwn i'n aros gydag Iola, ces i gyfle i wirfoddoli yng Nghae'r Gors yn Rhosgadfan am bedwar diwrnod. Dw i'n ddiolchgar i bawb am groesawu rhywun fel fi sy heb gael hyfforddiant swyddogol. Roedd rhaid dysgu sut i weithio'r til (eto!) a'r ffilm yn y fan a'r lle.

Bnawn dydd Sul, pwy ddaeth ond Megan Williams, nith Kate Roberts, agorodd y ganolfan yn swyddogol yn 2007, a'i theulu. Y hi sy'n siarad yn y ffilm sy'n cyflwyno bywyd Kate Roberts hefyd.

Roedd yn fraint cael "gwirfoddoli" yn y ganolfan a dod yn nabod y staff a rhai o wirfoddolwyr. Maen nhw wrthi'n paratioi gweithgareddau amrywiol i'r ysgolion ac i'r cyhoedd trwy'r amser. Dymuniadau gorau iddyn nhw.

Roeddwn i wedi meistroli gwneud te!


No comments: