Monday, June 14, 2010

cymru 2010 - cathrin
Cathrin ym Mhorthaethwy a gynigodd llety i mi'n hael am wythnos er mai ond drwy e-bost ysbeidiol dan ni'n nabod ein gilydd ers dwy flynedd. Roedd hi'n dysgu Cymraeg ym Mhatagonia am flwyddyn gron rhyw 20 mlynedd yn ôl. Mae hi'n nabod pawb yna gyda chysylltiadau Cymreig ynghyd â phob Cymro neu Gymraes sy'n mynd draw.

Coginiodd hi brydau o fwyd blasus nes i mi gael fy nifetha'n llwyr. Ces i ddiod unigryw o De America, sef Mate. Mae gynno fo flas diddorol, tipyn yn chwerw er mai ei ddull yfed sy'n unigryw i'r bobl sy ddim yn gyfarwydd â'r arfer. Dydy o ddim yn annhebyg i Sado, seremoni de yn Japan.No comments: