Tuesday, June 29, 2010

cymru 2010 - capel coch a swper
Penderfynais i fynd i Gapel Coch yn Llanberis eto yn hytrach na mynd i un newydd. A dw i'n falch; gwelais i sawl wyneb cyfarwydd oedd fy nghofio a ches i groeso cynnes. Ar ôl y gwasanaeth, daeth yr organydd ata i. Pwy oedd hi ond gwraig John Pritchard. Gwahodd hi fi i swper. Roedd hi'n dysgu ysgol Sul y plant hefyd, a dyma ymuno â nhw.

Treuliais i'r pnawn yn cael picnic wrth y llyn a cherdded o gwmpas y dref. Yna, i dŷ John sy'n agos iawn i fy llety. Roedden nhw mor groesawgar a chyfeillgar; ces i noson fendigedig yn siarad am bethau amrywiol gyda nhw. Clywais i am y tro cyntaf fod yna genhadwr o Ynys Môn oedd yn efengylu yn Japan flynyddoedd yn ôl.

Fel dwedais i, mae pawb yn nabod pawb rhywsut neu'i gilydd yn y byd Cymry Cymraeg. Dyma enghraifft arall i gadarnhau hyn; nabod Linda o Ganada mae gwraig John.

2 comments:

Linda said...

Byd bychan yn wir !

Emma Reese said...

Cytuno'n llwyr!