Sunday, June 27, 2010

cymru 2010 - taith gerdded
Ymuno â thaith gerdded yn yr ardal oedd fy mhrif amcan i fynd i Lanberis unwaith eto. Gareth Roberts sy'n trefnu teithiau felly i annog pobl i gadw'n heini.

Roeddwn i'n disgwyl criw o gerddwyr, ond fel mae'n digwydd, gan fy mod i wedi cyrraedd yn rhy gynnar i'w daith gyntaf y tymor, dim ond fi gerddodd gyda fo; diolch o galon i Gareth. Penderfynon ni gerdded o gwmpas Llyn Padarn. Roedd y tywydd yn braf; yr ardal mor brydferth; ei gwmni mor ddifyr a phleserus; ei wybodaeth am yr ardal mor eang a thrylwyr. Doedd ryfedd yn y byd fy mod i'n cael amser eithriadol o dda.

Mae o'n trefnu taith hir (3,500 milltir) yn Alaska yn 2011 i godi arian at 'British Heart Foundation.' Pob dymuniad gorau iddo.

y llun cyntaf: o flaen siop Joe Brown

No comments: