Monday, June 28, 2010

cymru 2010 - gwers japanaeg sydyn
Dwedodd Dawn, rheolwraig newydd Cae'r Gors fod ei phlant eisiau fy nghyfarfod. Maen nhw'n ymddiddori yn Japan a'i hiaith drwy 'animes' Japaneaidd ers amser; roedden nhw'n awyddus i gyfarfod rhywun o'w hoff wlad am y tro cyntaf.

Trefnon ni'n cyfarfod yn Llanberis a chael sgwrs dros ginio. Roedden nhw mor hoffus ac yn frwd dros Japan; mae'r ddau hyn am fynd draw rywdro hyd yn oed. A dyma roi gwers Japanaeg sydyn iddin nhw. Ces i fy synnu'n clywed eu hynganiad; roedden nhw'n arbennig o dda, a nhwthau heb gael gwers na siarad Japanaeg â neb o'r blaen. Dim ond gwylio 'animes' yn Japanaeg gydag is-deitlau maen nhw.

Cawson ni hufen iâ enwog o Georgio's wedyn; mango sinsir ges i oedd yn hynod o flasus. Roedd yna lawer o bobl wrth y llyn (rhai yn y llyn) yn mwynhau'r diwrnod braf arall.

y trydydd llun gan ferch hynaf Dawn

No comments: