Saturday, June 19, 2010

cymru 2010 - y glaw cyntafEr fy mod i ac Iola'n nabod ein gilydd trwy'r we ond am wythnosau, dechreuon ni gyd-dynnu o'r cyfarfod cyntaf un; mwynheais i sgwrsio, gwneud y gwaith tŷ ac ymweld â'i ffrindiau gyda hi. Roedd hefyd yn braf cerdded ar Lôn Eifion ar hyd Rheilffordd Ucheldir Cymru rhwng ei thŷ a Chaernarfon bron bob dydd.

Cawson ni dywydd arbennig o braf tra oeddwn i ym Mhorthaethwy. Ond rhaid cael glaw weithiau hyd yn oed yng Nghymru. Felly, fe ddaeth - un trwm - nos Wener - pan aeth mab Iola i wersyllu gyda'i ffrindiau er mwyn i mi a'i fam gael noson ddistaw. Daeth y criw gwlyb adref y bore wedyn ond mewn ysbryd da. Hwylus iawn ydy stof AGA Iola'n sychu popeth.

No comments: