Friday, June 18, 2010

cymru 2010 - dawnsio salsa
Aeth yr wythnos heibio fel gwynt, a daeth yr amser i ffarwelio â Cathrin. Roedd yn hyfryd cael aros gyda hi a dod i'w nabod. Mae hi mor weithgar a chroesawgar. Dw i wedi dysgu gwers bwysig gynni hi.

Un glên arall gynigodd llety i mi oedd Iola. Yn hytrach na mynd i'w thŷ ger Caernarfon, trefnon ni'n cyfarfod yn y Galeri. Mae hi'n mynd i ddosbarth Salsa bob nos Gwener yno. Dw i erioed wedi dawnsio Salsa ond gan fy mod i wrth fy modd gyda dawnsio llinell a gwerin, penderfynais i ymuno â'r dosbarth.

Bill, Gwyddel oedd y tiwtor. Doedd fawr o olwg tiwtor dawnsio Salsa arno fo a dweud y gwir, ond ces i fy synnu'n gweld o'n dawnsio'n ystwyth ac egnïol o un ochr i'r llall dros awr! Roeddwn i'n anobeithiol dawnsio gyda phartner ond mwynheais i ddawnsio llinell yn fawr.

No comments: