Tuesday, June 22, 2010

cymru 2010 - capel a'r lôn wen
I Gapel Tan y Coed yn Llanrug es i gydag Iola. Roedd yn fendigedig cyd-addoli Duw gyda'r gynulleidfa glên. John Pritchard sy'n bugeilio sawl capel yn yr ardal bregethodd yn y bore. Fel mae'n digwydd, roedd o wedi clywed amdana i drwy ffrind cyffredin i ni; dw i wedi hen stopio cael fy synnu bod pawb yn nabod pawb bron yn y byd Cymry Cymraeg.

Ces i fy ngwahodd ynghyd ag Iola i swper gan gwpl o'r gynulleidfa wedi'r cwrdd gweddi. Cawson ni noson braf arall dros bryd o fwyd blasus. Yr unig anhawster oedd dewis pa hufen iâ i'w gael i bwdin ymysg hanner dwsin o flasau!

Ar ôl eu gadael, aeth Iola â fi i weld y Lôn Wen yn Rhosgadfan. Roedd hi'n amlwg yn yr hanner tywyllwch; roedd y lôn yn wyn!

No comments: