Thursday, June 24, 2010

cymru 2010 - crwydro yn y dref
Roeddwn i'n crwydro yn Nhref Caernarfon hefyd.

Clywais i fod yna le bach uchel o'r enw Twthill; gallwch chi weld golygfeydd panoramig oddi ar ei ben, a dyma gerdded i fyny un bore braf. Ches i mo fy siomi; gwelais i o'r Menai i fynyddoedd yr Eryri'n disgleirio yn yr haul o fy nghwmpas i.

Es i ddim i mewn i'r castell ond cael te gyda thaten bob a chaws ar y Maes. Gofynnais i ddyn meddylgar oedd yn eistedd wrth fwrdd agos dynnu llun ohona i. Ces i sioc yn ei weld eto yng Nghae'r Gors diwrnod wedyn; Dewi Tomos, Cadeirydd Cyfeillion oedd o!

Un tro, es i â fy nillad i 'laundrette.' Roedd rhaid gofyn i bedwar, un ar ôl y llall, cyn ffeindio'r siop fach ddi-nod. Glên iawn oedd pawb; braf cael sgyrsiau sydyn gyda'r bobl leol hefyd.

No comments: