Monday, March 5, 2012

cefnddannedd

Cafodd fy ail ferch dynnu ei dau gefnddannedd heddiw. Roedd un o'r ddau'n rhoi tipyn o boen iddi'n ddiweddar. Penderfynodd y deintydd sy'n ffrind i ni, dynnu'r llall ar yr un pryd. Aeth y llawdriniaeth yn llwyddiannus. Yr unig sioc i fy merch oedd y bil - $530! 

No comments: