Friday, March 2, 2012

llongyfarchiadau

Roedd yna ddigwyddiad sylweddol y cyntaf Mawrth yn Japan hefyd. Graddiodd Mr. Miyamoto yn ysgol uwchradd (cwrs nos), ac yntau 76 oed. Methodd o fynd i ysgol uwchradd pan oedd o'n ifanc oherwydd sefyllfa deuluol. Dechreuodd fynd ati i ennill y radd bedair blynedd yn ôl ond cafodd o'i daro efo cancr a chael llawdriniaeth misoedd yn ôl. Ac eto daliodd ati a llwyddo i raddio. Dw i'n llawn edmygedd.

No comments: