Thursday, March 8, 2012

donald keene

Mae Donald Keene newydd ennill dinasyddiaeth Japan. Cafodd ei eni yn yr Unol Daleithiau. Wedi dysgu'r Japaneg yn oedolyn, mae o'n arbenigwr ar lenyddiaeth Japaneaidd ers blynyddoedd yn ennill nifer o wobrau ac anrhydeddau. Tra mae llawer o bobl yn gadael Japan ers y trychineb y llynedd, penderfynodd aros yno er mwyn treulio gweddill ei oes yn bod yn fendith i'r bobl drwy ei waith. Mae o'n haeddu edmygedd.

No comments: