Monday, March 12, 2012

llwydni

Roedd gan fy ail ferch broblem groen ar ei hwyneb yn ddiweddar. Roedd hi wedi trio pob math o eli ond heb lwyddiant. Wedyn mae hi newydd sylweddoli mai llwydni yn ei fflat a oedd yn achosi'r broblem! Mae ei ystafell wely ddan ddaear yn ymddangos yn wael er bod llwydni'n anweledig. Pan gysgodd hi yn yr ystafell fyw, roedd ei chroen wedi gwella. Hen fflat mae hi'n ei rentio.

No comments: