Saturday, March 31, 2012

japan - siopa!

Un o'r pleserau yn Japan ydy mynd i siopa. Mae yna siopau o bob math, mawr a bach ym mhob man. Mae'n hawdd treulio oriau'n mynd o siop i'r llall. Does gen i ddim diddordeb mewn dillad neu declynnau electronig serch hynny. Fy ffefrynau ydy:
Fferyllfeydd - cewch chi ffeindio siampŵ, elioedd, fitaminau, ayyb o bob math yn ogystal â meddyginiaethau.
Siopau 100 yen - mae yna nwyddau o ansawdd uchel a defnyddiol sy'n hollol wahanol i'r siopau doler pitw yma.
Siopau llyfrau - does angen esboniadau.
Becws (Be' ydy'r lluosog?) - mae'r bara yn Japan yn flasus dros ben.


llun: y canlyniad

No comments: