Thursday, March 29, 2012

japan - fan newydd

Roedd yn braf mynd i'r eglwys efo Mam a fy merch yn gweld y bobl annwyl unwaith eto. Fe wnes i a fy ngŵr briodi yno 30 mlynedd yn ôl (ddim yn yr un adeilad.) Maen nhw newydd brynu fan newydd efo sedd arbennig i bobl oedrannus ac anabledd. Roedd Mam wrth ei bodd yn cael lifft a phrofi'r sedd.

No comments: