Wednesday, March 28, 2012

japan - cyrraedd

  1. Roeddwn i a fy merch wedi blino'n lân erbyn cyrraedd tŷ fy mam yn Machida, Tokyo. Cymerodd 26 awr i mi ers gadael adref yn Oklahoma. Roedd yn oer! Clywais i fod Japan yn cael gaeaf anarferol o oer eleni. Roedd yn braf fodd bynnag gweld fy mam ers dwy flynedd sydd wedi paratoi bwyd cynnes i ni. Aethon ni i'r gwely'n gynnar wedi cael bath Japaneaidd bendigedig.

No comments: