Saturday, March 3, 2012

gŵyl hina

Heddiw ydy Gŵyl Hina yn Japan, sef gŵyl i ferched bach. Yma yn Oklahoma dw i ddim yn gwneud dim byd arbennig ond tynnu'r doli allan o flwch a'u gosod ar liain coch (a bloggio amdanyn nhw!) Dw i'n hoff iawn o fy nau i a ges i'n anrheg yn fabi newydd. Roedden nhw'n ddigon bach i'w cludo o Japan i'r Unol Daleithiau. Mi wna i eu tynnu allan o flwch bob blwyddyn nes i fy merch ifancaf adael y nyth. Yna dw i'n bwriadu eu rhoi nhw i fy wyres gyntaf. (O na, sôn am wyres!!)

No comments: