Thursday, March 1, 2012

dydd gŵyl dewi hapus i bawb!


4 comments:

Linda said...

Pob dim yn edrych yn flasus tu hwnt Junko ! Dydd Gwyl Ddewi Hapus iawn i ti.X

Emma Reese said...

Diolch! Gobeithio y cewch chi ginio hyfryd yn Vancouver!

aquafortis said...

Dydd Gwyl Dewi hapus i ti hefyd, Junko!! Mae hi'n edrych dy fod ti wedi cael pryd o fwyd hyfryd.

Emma Reese said...

Diolch i tithau! Gobeithio dy fod ti'n cael diwrnod braf acw.