Sunday, March 4, 2012

clericus cup

Mae Clericus Cup newydd ddechrau yn Rhufain. Hwn ydy'r twrnamaint pêl-droed ymysg athrofeydd Pabyddol yn y ddinas yno. Bydd dros 350 o fyfyrwyr ac offeiriaid o 71 gwlad yn cymryd rhan er mwyn hybu chwaraeon cyfeillgar yn y byd crefyddol. Cafodd y twrnamaint fendith gan y pab sy'n ffan o dîm Bayern! Gobeithio y ceith pawb fwynhau'r gemau!

No comments: