Sunday, March 11, 2012

yr 11eg arall

Mae'n flwyddyn ers y trychineb erchyll yn Japan. Er bod y sefyllfa wedi gwella'n sylweddol gan ystyried maint y difrod, mae yna tua 325,000 o bobl yn dal i fyw mewn tai dros dro heb sôn am y problemau atomfa. Roedd yn braf fodd bynnag clywed gan deulu yn Ishinomaki lle cafodd ei daro'n ofnadwy gan y tsunami. Pan oedd y gŵr yn gwirfoddoli yno, daeth i'w nabod nhw ac maen nhw mewn cysylltiad ers hynny. Maen nhw'n weddol erbyn hyn ond yn wynebu llwybr hir o'u blaen nhw.
llun uwch: ar ôl y tsunami, llun is: heddiw (Roedd y gŵr yn aros yn y tŷ brown yng nghanol.)

No comments: