Friday, March 9, 2012

fflach yr haul

Roedd sôn am "fflach yr haul" mawr a sut roedd y ddaear yn cael ei tharo ganddo. Wel, dw i'n meddwl fy mod i wedi profi canlyniad ddoe. Roeddwn i'n gyrru i fyny'r bryn yn y p'nawn. Yn sydyn dechreuodd dangosydd y car droi ymlaen i'r cyfeiriadau dirgroes ar ei ben ei hun! Ces i banic gan fy mod i'n methu ei stopio. Yn ffodus ces i ddim damwain a stopio'r dangosydd wedi hanner munud. Roedd yn brofiad rhyfedd dros ben!

No comments: