Friday, March 30, 2012

japan - tofu!

Gwahoddais rai ffrindiau Mam i bryd o fwyd mewn tŷ bwyta sy'n arbenigo mewn tofu. Roedd yna saith neu wyth o seigiau bychan amrywiol a wnaed i gyd gyda tofu (ar wahân i ferdys a llysiau.) Roedd pob saig yn fach ond erbyn i mi gyrraedd y pwdin (darn bach o jeli efo powdr soia melys) roeddwn i'n fwy na llawn. Cawson ni noson braf.

No comments: