Wednesday, December 30, 2015

adref yn ddiogel

Daeth fy nheulu'n ôl yn ddiogel tua dau o'r gloch y bore 'ma wedi ymweld â ffrind oedrannus annwyl yn Detroit. Aethon nhw heibio i Bloomington, Indiana lle roedden ni'n arfer fyw cyn symud i Oklahoma. Cymerodd ddwy awr yn hirach neithiwr oherwydd y llifogydd yn y ddwy dalaith roedden nhw'n pasio drwyddyn nhw - Illinoi a Missouri. Afon Mississippi gorlifodd yn wael nag erioed. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor wael nes darllen y newyddion Japaneaidd y bore 'ma! 

No comments: