Thursday, December 31, 2015

breaking away

Neithiwr gwelais efo'r teulu unwaith eto'r hen ffilm a saethwyd yn Bloomington, sef Breaking Away. Wedi ymweld â rhai o'r lleoedd yn y ffilm o gwmpas Prifysgol Indiana'n ddiweddar, roedd y plant wrth eu bodd i'w weld o. Hwn ydy ffilm arbennig i'n teulu ni oherwydd ei fod o'n cael ei saethu tra oedd fy ngŵr yn astudio yn y brifysgol, a gallai fo fod wedi ymddangos yn y ffilm. Gofynnwyd y myfyrwyr i fod yn extras ar gyfer golygfa 'r ras beic, ond roedd o mor brysur efo'i waith fel na wnaeth. Pechod! 

2 comments:

Yvonne said...

:-) What a shame, he could have become a movie star!

Emma Reese said...

Indeed that's what the whole family has been telling him!