Sunday, December 27, 2015

penblwydd arall

Cafodd fy merch hynaf ei geni ar Noswyl Nadolig (yn Japan.) Mae ei phenblwydd hi'n cael ei gysgodi'n aml gan ddathliad y Nadolig. Felly dan ni'n gwneud yn siŵr bod ni'n dathlu ei phenblwydd cyn agor anrhegion y Nadolig. Dewisais rysáit newydd i grasu cacen iddi eleni. Un a welais ar Youtube gan fam a'i merch Eidalaidd: cacen afal hynod o flasus heb fraster. 

No comments: