Tuesday, December 22, 2015

carolau sydyn

Es at ein ceiropractydd ni i dalu'r bil y bore 'ma. (Mae fy nwy ferch yn cael triniaeth bob wythnos.) Yna gwelais deulu mawr yn dod allan o'r ystafell driniaeth; safent yn y gongl; dyma nhw'n dechrau canu carolau gyda chytgord hynod o hardd. Roedd pawb yn sownd yn gwrando arnyn nhw. Wedi canu hanner dwsin o garolau, aethant allan mewn cymeradwyaeth frwd. 

2 comments:

Yvonne said...

What a nice surprise that must have been!

Emma Reese said...

Yes indeed! Their singing was absolutely lovely!