Thursday, December 24, 2015

noswyl nadolig

Yn sydyn dw i'n ofnadwy o brysur. Rhaid gorffen yr anrhegion a pharatoi ar gyfer cinio Nadolig; rhaid cyfieithu cyfarwyddiadau Saesneg i'r Japaneg dros fy merch yn Japan; mae fy merch hynaf a'i gŵr yn dod yfory. Ei phenblwydd ydy hi heddiw hefyd. Fe wnes i granola yn lle prynu rhai mewn siop. Mae o'n hawdd a blasus ac yn prysur ddiflannu. Yng nghanol y prysurdeb, rhaid cofio beth ydy amcan yr ŵyl hon. Dw i a'r teulu'n mynd i'r eglwys heno i ddathlu'r Geni.

No comments: