Thursday, December 3, 2015

helpu asyn

Un o'r heddweision yn Norman mae fy merch hynaf yn ei nabod wedi helpu asyn colledig. Gwthiodd o'r anifail i mewn ei gar a mynd â fo at loches dros dro. Er bod yr asyn wedi mynd i'r tŷ bach yn y car cyn cyrraedd y cyrchfan, dwedodd y plismon nad oedd o mor flêr â rhai meddwon roedd rhaid iddo roi lifft iddyn nhw o dro i dro! Cafodd yr hanesyn bach ei adrodd gan gyfryngau cenedlaethol; cynigodd yr hogyn fy merch ei lofnod os oes hi eisiau!

2 comments:

Yvonne said...

All of your recent posts are so interesting! I love the mural your daughter is painting, and the pies for Thanksgiving (is one of them pumpkin?).

Hugs from Venice.

Emma Reese said...

Grazie Yvonne. Yes it is: pumpkin and crumb apple.