Wednesday, December 2, 2015

darn a baentiodd hi

Gyrrodd fy merch lun o'r darn a baentiodd ddoe, sef pen aelod SWAT a'i darian. Dwedodd fod pob SWAT a ddaeth heibio'n mynnu mai fo oedd y model! Ac atebodd hi'n gadarnhaol bob tro! Gan fod yr adeilad ar dir yr heddlu sydd yn amgylchynu gan ffens, does dim rhaid iddi bryderu am ei diogelwch.

No comments: