Saturday, December 5, 2015

ffilm newydd

Mae ffilm Japaneaidd newydd gael ei rhyddhau yn Japan. Ffilm am hanes diplomydd o Japan yn Lithuania yn ystod yr Ail Ryfel Byd ydy hi. Achubodd filoedd o Iddewon drwy roi pasbortau iddyn nhw heb ganiatâd llywodraeth Japan. Postiais amdano fo pum mlynedd yn ôl am y tro cyntaf. Roedd cyfres teledu'r adeg honno, ond doedd hi ddim yn dda iawn. Mae'r ffilm hon yn anhygoel o well. (Yn y lle cyntaf, dydy hi ddim wedi'i throsleisio.) Dw i'n siŵr na cheith hi ei dangos yn America. Rhaid i mi aros am fisoedd cyn cael gweld DVD.

No comments: