Sunday, December 20, 2015

cinio nadolig

Ces i ginio arbennig efo ffrindiau'r eglwys heddiw. Aethon ni (tua 50 ohonon ni) i ffreutur y cartref henoed mwyaf yn y dref. (Mae nifer o'r aelodau'n byw yno.) Dewisais dwrci, taten felys, ffa gwyrdd, ffrwythau a darn o gacen menyn. Dan ni erioed wedi gwneud hyn fel eglwys o'r blaen. Gobeithio y byddwn ni'n cynnal y cinio felly ar yr adeg honno o hyn ymlaen. Mae'n hynod o braf peidio paratoi bwyd a golchi llestri fel dan ni'n arfer gwneud ar ôl potlwc.

No comments: