Friday, December 4, 2015

yvonne yn fenis

Mae Yvonne o Awstralia newydd gyrraedd Fenis, ac yn mynd i aros yno am saith wythnos! Agorir ffenestri ei fflat anhygoel at Campo San Stefano. Dw i'n siŵr y ceith amser hyfryd. (Mae hi'n gall iawn osgoi Carnevale.) Er bod gan Fenis broblemau efo gormod o dwristiaid, byddwn i eisiau ymweld â'r ddinas swynol honno eto. Mae hi angen twristiaid da fel Yvonne a fi beth bynnag! 

2 comments:

Yvonne said...

Absolutely, we are good visitors!

I helped clean some graffiti on Thursday. But, today, a group of Anarchists did a whole lot more graffiti. Idiots.

Emma Reese said...

Well done Yvonne! Indeed there's no end to those who love to destroy beauty.