Monday, December 7, 2015

lluniau swyddogol

Tra oedd fy merch hynaf a'i gŵr yn Japan, aethon nhw i briodas ffrind. Ffrind arall a dynnodd y lluniau swyddogol. Ffotograffydd proffesiynol ydy hi, ac un medrus hefyd. Daliodd hi'r awyrgylch yn ogystal â'r bobl yn y lluniau. Mae fy ddwy ferch a fy mab yng nghyfraith yn edrych yn smart iawn hefyd.

No comments: