Sunday, December 6, 2015

enwong yn japan

Cafodd hanes yr asyn a'r plismon ei adrodd gan sawl gwefan Japaneaidd hefyd! Gwelon nhw'r hanes ar Facebook Heddlu Norman a'i gyfieithu, yn ôl fy merch. Rŵan mae ei ffrind yn enwog yn Japan hefyd; efallai'r bydd o'n cynnig ei lofnod ati hi eto. 

No comments: