Thursday, December 10, 2015

cross traffic does not stop

Gwelais yr arwydd newydd sbon hwn y bore 'ma a pheidio helpu chwerthin. Peryglus iawn ydy'r groesfan honno ger fy nhŷ. Mae cynifer o ddamweiniau car wedi digwydd ers blynyddoedd gan gynnwys un a oedd fy merch yn gyfrifol amdani hi. Gofynnodd rhai trigolion i'r dref am godi goleuadau traffig sawl tro. Hwn ydy ateb y dref - un llawer rhatach wrth gwrs, ond na wneith weithio.

No comments: