Monday, February 15, 2016

bwyta croissant

Yn sydyn roedd eisiau bwyta croissant arna i. Y broblem ydy does dim pobydd sydd yn gwerthu rhai blasus sydd yn debyg i un a ges i yn Cafè Poggi yn Fenis. Prynais un beth bynnag a cheisio ei wella cymaint â phosib. Rhois gryn dipyn o jam bricyll tu mewn ac allan ohono fo, a'i gynhesu yn y ficrodon am 15 eiliad. Doedd o ddim yn berffaith ond ddim yn rhy ddrwg pan ges i fo efo paned o café au lait (yn hytrach na cappuccino.) Os cawn i gyfle erioed i fynd yn ôl i Fenis ryw ddiwrnod, Cafè Poggi byddai'r lle cyntaf i ymweld â fo, siŵr iawn.

No comments: