Saturday, February 20, 2016

poinsettia

Cafodd fy merch gan ei bos ar ôl tymor y Nadolig poinsettia mewn pot a oedd yn y swyddfa. Roedd o'n edrych yn drist oherwydd na roddodd neb ddŵr i'r planhigyn druan. Dyma ddechrau gofalu amdano fo - ei ddyfrio fo pan oedd angen; mynd â fo lle'r oedd heulwen (dim gormod.) Dw i newydd sylwi fod ganddo ddail newydd! Gobeithio ei fod o'n hapus.

No comments: