Sunday, February 28, 2016

gêm gartref

Roedd twrnamaint pêl-droed ymysg yr ysgolion uwchradd yn yr ardal ddydd Sadwrn braf. Chwaraeodd pob ysgol dair gêm 50 munud yr un. Enillodd ein hysgol ni un gêm a cholli'r gweddill. Mae gan fy mab anafiad ar ei droed ond chwaraeodd hanner gêm tair gwaith. Roedd o'n rhedeg nerth ei ben er gwaethaf y poen; roedd rhaid bod ei adrenalin yn llifo'n garw! Aeth y teulu gan gynnwys ei frawd a'i wraig sydd yn byw yn Texas i'w gefnogi.

No comments: