Sunday, February 21, 2016

pregeth ar y we

Oherwydd anafiad i'r cefn a ges i'r wythnos diweddaf, es i ddim i'r eglwys y bore 'ma. Bydda i'n gwrando ar wasanaeth boreol Moody Church yn Chicago pryd bynnag rhaid aros cartref. Dr. Erwin Lutzer ydy fy hoff bregethwr. Dewisais bregeth yn yr archif, sef the Signature of God. Roeddwn i'n arfer gwrando ar y radio FM o'r blaen, ond mae'n hwylus iawn cael gweld fideos ar lein y dyddiau hyn. 

No comments: