Tuesday, February 16, 2016

fideos chris

Des i ar draws cyfres o fideos diddorol ynglŷn magu cyhyrau, colli pwysau a bwyta'n iach gan hogyn o'r Swistir. Dw i ddim yn bwriadu gwneud yr ymarfer corff caled, ond er mwyn ymarfer gwrando Ffrangeg dw i'n gwylio ei fideos. Fel Alberto o Italianoautomatico, mae Chris yn hogyn gweithgar efo amcan clir, ac mae o'n gwneud llawer o synnwyr. Mae ei Ffrangeg yn haws deall na'r lleill, a dw i'n hapus fy mod i'n medru deall beth mae o'n ei ddweud ar y cyfan. Er mwyn ei ddeall mwy, dw i'n gwrando arno fo nifer o weithiau. Rhannais ei gyngor efo fy mab ddyddiau'n ôl; dwedodd fod modd sit-ups Chris yn gweithio'n dda!

No comments: